Sub Bidang Pembinaan Pegawai

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

 

 

 

DATA PERSONIL

NO NAMA GOL JABATAN
1 ARIS HARYONO, S.Kom III.d KASUBBID PEMBINAAN PEGAWAI
2 SITI SHOLIHATIN, SH III.b PELAKSANA